Reportáže

Séria štyroch výstav a štyroch diskusií Privátny nacionalizmus v bratislavskej Open gallery je pokračovaním medzinárodného prijektu, v rámci ktorého sa v roku 2014 uskutočnili štyri výstavy s rovnakým názvom v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a Nemecku. Každá zo série výstav sa venovala inej téme. #1 – identita – patriotizmus – nacionalizmus , #2 – štátne symboly – sloboda umenia –  kauza vlajka, #3 – idea štátnosti – hranice – politický extrémizmus, #4 – strach – vznik štátu – ukrajina a rusko. Reportáž sa venuje podrobne tretej zo série výstav.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)