Kritický seriál

V nedávné době jsme mohli sledovat různorodé strategie předních kulturních institucí v České republice, kterými se snažily zejména oslovit co nejširší publikum a přitáhnout tak na sebe pozornost.

Koncem února tohoto roku byly též zveřejněny výsledky průzkumu Americké aliance muzeí (AAM), ze kterého vyplynulo, že nejzávažnější překážkou pro potenciální návštěvníky je především markantní úbytek volného času.

Jak se v současné situaci pohybovat a jak kvalitně a kontinuálně komunikovat s návštěvníkem byly otázky, které jsme kladli vybraným muzeologům, ředitelům galerií, kurátorům a odborníkům na PR a komunikaci.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)