Výstavy

Kateřinská zahrada VFN v Praze již pošesté otevře své brány projektu Nic na odiv…?, který je letos pořádán ve spolupráci s FaVU VUT Brno a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Nynější ročník, v němž se představí pouze studenti brněnské FaVU, se vrací ke komornějšímu pojetí téměř neviditelných intervencí do prostoru zahrady, jak jsme je znali z prvního ročníku v roce 2004.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)