Přednášky

Média spojená s výtvarným uměním – historie a současnost – kritici současného umění

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)