Přednášky

Marcel Fišer – ředitel Státní galerie Cheb
struktura krajských a dalších státních galerií – jejich pozice na galerijní scéně – vztah centrum – periferie, aktuální aktivity Státní galerie Cheb – Startpoint – Klatovy-Klenová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)