Přednášky

„Dne 10. listopadu, v Den zaměstnanců orgánů pro vnitřní záležitosti, v 13:00 proběhla umělecká akce s názvem Fixace. Obnažený člověk seděl na Rudém náměstí a díval se na své genitálie přibité ke kremelské dlažbě.
Tuto akci lze vnímat jako metaforu apatie, politické lhostejnosti a fatalismu současné ruské společnosti.
Možnosti jednat nezbavuje společnost zvůle úředníků, ale fixace na vlastní porážky a ztráty, která nás čím dál pevněji přitlouká ke kremelské dlažbě. Z lidí se tak stává armáda apatických soch, které trpělivě čekají na svůj úděl.
Státní moc dnes přetváří celou zemi na jeden velký vězeňský tábor, nepokrytě okrádá občany a finanční toky využívá k posílení policejního aparátu a dalších silových složek. Společnost zapomíná na výhodu své početní převahy a tuto svévoli dopouští, čímž urychluje vítězství policejního státu.“

Výpověď Petra Pavlenského v souvislosti s jeho akcí 10. 11. 2013 na Rudém náměstí od 13:00 hod. do 14:30 hod.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)