Výstavy

Kurátorky oslovily dva své oblíbené umělce, studenty AVU, z nichž každý měl vybrat dalšího umělce (studenta), se kterým by rád vystavoval. Ti další vybírali znovu až do celkového počtu 10 vystavujících.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)