Profily

Jan Zálešák (*1979) vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde na Katedře výtvarné výchovy obhájil v roce 2007 dizertační práci na téma Rámce interpretace. Ve výzkumu mapoval současné metody interpretace obrazů a problematiku vztahoval k oblasti výtvarné výchovy. Od roku 2008 se pohybuje v akademickém prostředí, nejprve jako výzkumný odborník Vědecko-výzkumného pracoviště na AVU (2008), později začal přednášet na Masarykově univerzitě teorii a dějin umění. V roce 2011 nastoupil jako odborný asistent na Katedru teorie a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.

V letech 2008-2010 působil jako kurátor brněnské Galerie mladých, ve které se nejčastěji věnoval výstavám individuálních umělců. Zálešák na výstavách spolupracoval také s Fait Gallery, brněnským Domem umění nebo s pražskou galerií FUTURA. Jako kurátor se prostřednictvím skupinových výstav zabývá aktuálními tendencemi v současném umění, těmi jsou například odkaz romantismu (Re-romantic, Galerie mladých, 2009/2010), návraty do minulosti (Vzpomínky na budoucnost II, Dům umění města Brna, 2013/2014) nebo reprezentace krize technokapitalistické společnosti (Apocalypse Me, Galerie Emila Filly, 2016). Kromě kurátorské práce se Zálešák věnuje také kritickému a teoretickému psaní, publikoval či publikuje v časopisech Ateliér, Flash Art CZ/SK, Art & Antiques a A2. V roce 2010 mu v Sešitě pro umění , teorii a příbuzné zóny vyšla studie zabývající se kritickým kurátorstvím a problematikou uměleckého výzkumu. Zásadní publikací, která mapuje českou uměleckou scénu od roku 1998 se zřetelem k participativnímu umění a k umělcům pracujícím ve dvojicích či skupinách, se stala kniha Umění spolupráce, kterou Zálešák vydal pod hlavičkou VVP AVU v roce 2011.

Anna Remešová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)