Reportáže

Erika je maliarkou autentickou, v najlepšom slova zmysle dekoratívnou. Kladie dôraz na ornament, veľký formát a vrstvenie farieb. Koncepcia výstavy sa bude uberať smerom ku kontrastnému postaveniu voči architektúre v spojení s postavou Oskara Winklera, jedného z najvýznamnejších slovenských funkcionalistických architektov minulého storočia, ktorý je z Lučencom úzko spätý pracovne aj osobne. Mostíkom medzi týmito dvomi autormi je fakt, že Erikin otec študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Lučenci, ktorá dnes nesie Winklerovo meno priamo u Oskara. Ich vzťah dokonca presahoval bežný kontakt učiteľa a žiaka a stali sa priateľmi. Toto dedičstvo, spomienka na striktnú modernú architektúru a jej zákonitosti sú v opozícii k maľbám a na výstave tak môžu tvoriť dokonale plodné napätie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)