Reportáže

Výstava LUCERO DEL ALBA v galérii Schemnitz je exkluzívnou prehliadkou Baffiho najnovšej tvorby. Prehlbuje svoj záujem o svetelné pôsobenie, ktoré dostáva na pozíciu hlavného obrazotvorného prvku. Pohráva sa s ním v zmysle barokovej iluzívnosti. Jeho kompozície tušených objektov sa dynamicky premiestňujú po plátne a dosahujú pôsobivé efekty. V nových obrazoch Baffi ešte viac zdramatizoval rytmus svojich obrazových “choreografií”, ku ktorým nepriamo nabáda i divákov. Oproti tomu však naopak umiernil svoj predošlý sklon k farebnej výbušnosti. Aktuálne obrazy sa často dostávajú až do jednofarebných polôh, temnejú a zjemňujú svoj výraz až k polohám lyrickej abstrakcie. Je nemožné vnímať Baffiho maľby bez senzuálneho zážitku, ktorý striedavo elektrizuje alebo hladí zmysly. Pôsobivosť jeho diel nie je podmienená komplikovanými obsahovými interpretáciami. Pôsobivosť jeho diel nie je podmienená komplikovanými obsahovými interpretáciami. Ako totiž sám autor hovorí, obraz musí fungovať aj bez “A4-ky” textu…

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)