Reportáže

Hlavním tématem letošního festivalu performance jsme vyhlásili HLAD. Téma hladu v sobě skrývá mnoho aspektů. Poukazujeme také na jeho sociální ekologické a psychologické podoby. Hlad jako stav sociální nouze u nás i v nejchudších zemích světa. Hlad jako důsledek nehospodárného zacházení se zdroji. Hlad jako touha po informacích. Hlad po fyzickém či psychickém kontaktu. Hlad po lásce, sexu, komunikaci, hlad po penězích, věčná nenasytnost i přesycení trhu i člověka. Orálně anální freudovské a Sternovské psychoanalytické aspekty hladu. Tautologie hladu. Kanibalismus. Nebo hlad mytologický – had Uroboros zakusující se do vlastního ocasu. Orel živící se lidským vědomím. Hlad jako věčná touha člověka jít dál. Hlad po smyslu věcí. Hlad jako prvek sebeomezení. Hladovka.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)