Přednášky

Projekt je studovnou a zároveň výzkumnou laboratoří environmentální a agrární reality prostřednictvím reflexe odborníků, praktiků a aktivistů v oblasti udržitelného zemědělství. Výstava vizuálních umělců, kteří se v této problematice angažují, živé diskuse a série doprovodných akcí se snaží artikulovat akutní problémy současného globalizovaného zemědělství, které mají dopad na naši každodenní realitu. Projekt navrhuje v symbolické i praktické rovině vize jiných modelů produkce a distribuce, přístupu k půdě a síťování směřujícího k solidárním komunitám a novodobým formám družstevnictví.

Asunción Molinos Gordo je španělská umělkyně tematizující ve své tvorbě společenské a kulturní změny, které se v dnešním globalizovaném světě odehrávají v rurálním kontextu. Využívá přitom fotografii, video, instalaci a další média. Vystavovala ve Španělsku, Velké Británii a Egyptě (například La Casa Encendida, Museo Patio Herreriano, CAB, La Fábrica, The Townhouse Gallery a ARNOLFINI Art Centre) a zúčastnila se Bienále v Sharjah 12 (2015). Ve svém stěžejním díle WAM (World Agriculture Museum) pracuje autorka s propagandistickou narací muzeí zaměřených na zemědělství, za účelem odkrytí mechanismů skrývaného. Její práce se zabývá sociálními a politickými implikacemi zemědělství. Je absolventkou Universidad Complutense v Madridu. Žije a pracuje současně ve Španělsku, Egyptě a Ománu. Její práci zastupuje galerie Travesia Cuatro.

Tomáš Uhnák je český umělec, odborný publicista a člen umělecké skupiny P.O.L.E. Využívá gastronomii v uměleckém kontextu jako politický nástroj. Vede skupinu Iniciativa pro potravinovou suverenitu propagující ekologické zemědělství a systém komunitou podporovaného zemědělství jako jednoho z řešení celosvětového problému s distribucí potravin. Věnuje se oblasti genových bank a semínek jako kulturního vlastnictví a společně sdílených statků a teorii angažovaného kuchaře či jeho rolí ve společnosti. Přispívá do médií A2, A2larm, 7. generace, Pyré, Bioměsíčník, Deník referendum a Solidarita. V rámci ekumenické akademie vede výzkum neférových praktik obchodních řetězců a CSR (společenské odpovědnosti) výrobců a distributorů potravin. Mapuje české potravinářství, možnosti potravinové soběstačnosti a roli imigrantů ve výrobě potravin. Spolu s Jiřím Skálou pracuje na dlouhodobém výzkumu terciárního času.

Tamás Kaszás je maďarský vizuální umělec, rozvíjející v souladu se svým ideově-konceptuálním zázemím ekonomickou a ekologickou praxi, v jejímž rámci se snaží využívat zejména recyklovaných materiálů dostupných každému. Kromě těchto principů se snaží prostřednictvím umění shromažďovat a následovat kolektivní povědomí o folkloru. Sleduje problematiku politiky alimentace a zemědělství – zejména ve své práci Famine Food (2011). Vystavoval mimo jiné na 12. Bienále v Istanbulu (2011); jeho výstavy hostily prostory jako Open Space ve Vídni, SMAK v Gentu, Museum Ludwig v Budapešti nebo Storm Project v Utrechtu. Velmi často spolupracuje v rámci dua Ex-artists’ Collective se svou partnerkou Anikó Loránt. Spolu s Krisztiánem Kristófem rozvíjí projekt Randomroutines. Jeho práci zastupuje galerie Kisterem.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)