Přednášky

Jaké jsou žádané podmínky pro výrobu uměleckého díla? Umožňuje nám skupinová práce dosáhnout něčeho většího, něco, co sami dokázat nemůžeme?

Marianne Forrest a Edward Gillman z londýnského artist-run projektu a studia Auto Italia South East uvádí „Auto Italia: Shell Corporation“ – rozhovor, který představí výzkum a reference týkající se aktuálního programu a studiové činnosti Auto Italia South East..

S ohledem na alternativní metody produkce a distribuce uměleckých děl prostřednictvím kolaborativní činnosti vezme tato session v úvahu možnosti umění a umělecké praxe, které umožňuje činnost pod pláštíkem/ky Auto Italia. Setkání si klade za cíl podnítit kolektivní představivost o podobě skupin vedených samotnými umělci/kyněmi a zlepšit povědomí o tom, jak by tyto skupiny mohly působit v budoucnu, s přihlédnutím k dějinám skupinové tvorby spolu s hledáním vysvětlení v příkladech z teorií skupinové práce, ezoterických strategií rozhodování a hraní rolí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)