Výstavy

6. Bienále mladého umění ZVON 2008 představuje důležité tendence současného českého umění opět tak, aby reflektovaly výstavní formát bienále. Oproti předchozímu ročníku, který se o to pokusil formou tematických výstav ve výstavě, tento ročník kriticky přehodnocuje samotná východiska podobných událostí. Nepředstavuje totiž širší veřejnosti díla dosud neznámých umělců, nýbrž nové práce těch autorek a autorů, kteří se zúčastnili předchozího ročníku přehlídky. Místo dalšího letmého setkání se současným uměním tak výstava divákům umožňuje hlouběji uvažovat o vývoji a směřování jednotlivých uměleckých pozic. Bezprostřední komunikaci s diváky byla přizpůsobena nejen volba témat, jež sahají od problematiky individuální a kolektivní paměti přes mezilidské vztahy až po urbanismus, ale i architektonické řešení a instalace bienále. Instalace v některých ohledech záměrně opakuje principy užité v předchozím ročníku a v divácích tak posiluje dojem vzpomínky. Důležitou roli v tomto ohledu hrají specifické prostorové kvality historického domu v centru Prahy, v nichž jsou diváci zvyklí setkávat se spíše s díly klasické moderny než se současným uměním. Většina prací byla vytvořena zvláště pro tuto výstavu, nebo pro ni byla nově adaptována či doplněna. Bienále by nemělo být pouhým místem, kde jsou prezentována díla mladých umělců, ale i prostorem, v němž jsou nastoleny podmínky pro jejich aktivní vnímání.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)