Profily

Václav Janoščík (*1985) vystudoval dvojobor Filozofie a Historické vědy na FF UK a ve stejné době získal také magisterský titul z práv na Právnické fakultě UK. Po magisterském studiu absolvoval umělecko-teoretický doktorský program na UMPRUM, který zakončil v roce 2014 dizertační prací s tématem Obrat k subjektu, problém umění mezi modernismem a poststrukturalismem. Až na výjimky se většinu svého profesního zaměření věnuje současné teorii a filozofii umění, již také přednáší jako externí pedagog na předních českých akademiích a univerzitách (AVU, UMPRUM, FAMU, FF UK ad.). Od podzimu 2016 vede ateliér zahraničních studentů Visual Arts na UMPRUM.

Ve svých výstavních projektech se Jánoščík věnuje aktuálním fenoménům současné doby. Poslední velkou skupinovou výstavu připravil pro galerii Hraničář v Ústí nad Labem a zkoumal v ní problematiku rychlé módy a ekologické a sociální aspekty s ní spojené (Dům módy, 2016). Ústředním tématem, které však Jánoščík dlouhodobě zkoumá, je proměna role subjektu a návrat k objektu jako něčeho, co se propisuje do našich každodenních vztahů s okolním světem a společenstvím. V roce 2015 připravil tematickou výstavu v Kvalitáři (Neklid věcí a Návrat objektu) a vydal antologii (Objekt), jež přinášela do českého prostředí aktuální teoretické texty věnující se akceleracionismu, spekulativnímu realismu a objektově orientované ontologii. Na výstavu následně navázala konference v březnu 2016, která pod názvem Reinventing Horizons usilovala o přehodnocení současného pojímání subjektivity v kontextu proměnlivých socio-ekonomických podmínek. V roce 2010 založil a čtyři roky vedl galerii současného umění K4 ve sklepě Filozofické fakulty v Celetné ulici. Kromě pedagogické a kurátorské činnosti se také věnuje vlastnímu psaní, jeho texty vyšly v časopisech jako Ateliér, Art & Antiques nebo v Kulturním čtrnáctideníku A2 ad.

Anna Remešová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)