Reportáže

Petr Krátký a Jan Zdvořák pro kostel sv. Vavřince připravili monumentální obrazovou instalaci, spočívající především v konfrontaci obrazů jako objektů v konkrétním prostoru. Mezi nimi rozehrávají dialog, který má zjistit, do jaké míry je možné manipulovat s obrazem, recyklovat umělecké artefakty a dávat jim nové obsahy bez ztráty původních. Reinterpretují téma obrazů a vytvářejí pro ně odlišnou formu. Bilancují na pomezí různých přístupů a nechávají vznikat platformu jejich syntézy. Za tímto účelem představují 140 obrazů od 42 autorů (převážně zástupců nejmladší generace zabývající se malbou).
Petr Krátký a Jan Zdvořák jsou studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Přestože je každý posluchačem jiného ateliéru (Jan Zdvořák – ateliér supermédií, Petr Krátký – ateliér intermediální konfrontace), dotýkají se ve své autorské tvorbě podobných témat s příbuznými východisky. Často pracují s obrazem v rámci současného konceptuálního přístupu, používajícího toto klasické médium způsoby, které využívají jeho specifické vlastnosti v novém kontextu – obrazu jako artefaktu, vzájemných vztahů mezi obrazy i jejich vztahu k prostředí, v němž se nacházejí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)