Reportáže

V rámci kolotoče výtvarné výchovy by Dušan a Pavla rádi představili práci s videokamerou, jako médiem, které v sobě relativnost a pomíjivost obsahuje už ze své podstaty.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)