Výstavy

Projekt italské kurátorky Nobile Mino, který reflektuje fenomén prostoru. Prostor jako nejasné teritorium a zároveň dimenze otevřená, tvárná, kterou lze interpretovat pokaždé jinak. Projekt výstavy zamýšlí představit několik různých možností, v nichž termín prostoru nachází svůj výraz a načasování, uvádí v chod síly a vjemové přístupy v odlišné realitě (smyslové, symbolické, architektonické, sociální).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)