Výstavy

Loňská laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého se na své dosud nejrozsáhlejší samostatné výstavě vrátila do školních let. S aktovkou na zádech se po dobu několika měsíců vydávala na cestu do školy a vnímala, jak toto putování na děti i ji samotnou působí. Ve stovkách kreseb zachytila to, co si ze školního prostředí pamatovala. Vzpomínky na školní docházku kombinovala s pohledem z odstupu, s analýzou způsobů, kterými společnost formuje dětský svět. „Chtěla jsem se vrátit do školního prostředí, ve kterém jsem se devět let pohybovala. Mým cílem bylo zdokumentovat školní budovu, dění v ní, každodenní školní rituály, situace na školních chodbách, charaktery žáků a vyučujících.“ Pomocí kreseb, objektů, performancí a videí vytvořila jakýsi průchozí model toho, čemu všemu nás škola učí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)