Výstavy

East of Eden je výběr prací nejvýraznějších mladých umělců z okruhu Fakulty umění Technické Univerzity v Košicích. Jde o prezentaci aktuálních děl, diplomových projektů nebo vybraných prací z rané tvorby jednotlivých autorů. Záměrem projektu není prezentovat „košické umění“ ve smyslu regionálních specifik nebo vyčlenit nějakou „košickou školu“ v rámci slovenského současného umění. V první řadě jde o prezentaci co nejširšího spektra uměleckých programů mladých výtvarníků z Košic. Regionální rozměr, který výstava do jisté míry akcentuje, je jednak ironickým poukázáním na neustálou přítomnost komplexu centra a periferie i v rámci mikrosvěta slovenské výtvarné scény, jednak seriózní snahou o hledání konkrétních lokálních charakteristik. Skladba výstavy vypovídá v první řadě o různorodosti uměleckých zaměření geograficky vyčleněné skupiny umělců z okruhu jedné umělecké školy, tvořících v úzkém vzájemném kontaktu.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)