Výstavy

Annu Hulačovou a Václava Litvana v současnosti spojuje mimo jiné ateliér Jiřího Příhody na pražské akademii. U obou není jejich tvorba pouhou variací práce jejich učitele. V jejich projektech nehraje hlavní roli práce s prostorem ani důraz na vybroušené koncepční pojetí. Přesto oba patří k nejzajímavějším tvářím tohoto (na poměry AVU) mladého ateliéru. Společně s Patrikem Čablou a několika dalšími tvoří v podmínkách mladé české generace ojedinělý okruh mladých autorů, pro který je určující proces a způsob práce odvozený z principu klasických disciplín, který jakoby dnes ztuha hledal komunikační kanály. Jejich zodpovědný přístup je okořeněn výjimečným citem pro materiál, tvar a kompozici. Sdílejí bezprostřední empatii pro své okolí, které je modelem jejich projektu.

Ať je obecně sebebezpředmětnější rozlišovat umění na ženské a mužské, je to jeden z možných způsobů jak upozornit na nuance v přístupech obou umělců na aktuální výstavě. Mnemotechnickou pomůckou mohou být i jejich krátkodobé zkušenosti v odlišných školních ateliérech.

Anna Hulačová krátce studovala u Magdaleny Jetelové. Ve svých pracech uplatňuje křehký osobní filtr na dnes konzumem pohlcované lidové tradice a tradiční hodnoty, které, třebaže to již v současnosti není příliš patrné, byly odrazem úcty k přírodě a jejím zákonitostem, k rodině a k našim předkům. Pro Annu je v její práci příznačná hravá, bezelstná upřímnost. Skutečnost, že vyrůstala na rodinné farmě mezi zvířaty, přenesla jako přísná vegetariánka do vlysu reliéfu, umístěného po obvodu jedné z místností galerie. Zvířátka, v neúměrně veselé náladě, jsou nainstalována tak, že se z pozice galerijního exponátu určeného do výše očí stávájí dekorativním prvkem užitkové podlahové lišty. I ve videodokumentacích naznačuje různé podoby vztahu ke zvířatům v každodenním styku. Anna na podzimním dvoře před galerií nechala rozkvést okolní keře pomocí slehačky ve spreji. Instalace v první místnosti zas připomíná atmosféru prázdninových činností, s lavicí opuštěnou nějakými rošťáky nebo zbytky od pečení perníku zaschlé na zdi.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)