Výstavy

Kurátorky si vybraly dva umělce, kteří konvenují jejich vkusu. Každý z oslovených autorů má volnou ruku při výběru dalšího umělce, s nímž by mu lichotilo vystavovat. Takto zvolení umělci můžou znovu přizvat ke spolupráci po jednom z autorů své krevní skupiny. Řetězovou reakcí vznikne seskupení více než 30 umělců, kteří by se možná za normálních okolností v jedné výstavní síni nikdy nepotkali.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)