Výstavy

Výstava Georg Baselitz / Obrazy 1960–2008 představuje široký průřez Baselitzovou malířskou tvorbou. Zachycuje všechny její fáze a přibližuje malířův osobitý styl, který je již od počátku 60. let charakteristický použiváním netradičních malířských technik a provokativním výběrem námětů. Tento Baselitzův styl ovšem přes všechny experimenty zůstává nakonec vždy věrný předmětnému vyobrazení reality. Nic na tom nemění ani fakt, že od roku 1969 malíř staví motiv – figuru, předmět – na hlavu. Metoda převráceného zobrazení byla ostatně nejdůslednějším krokem Baselitzovy tvorby. Touto metodou znejisťuje naše vidění, znejisťuje také ideu perspektivně budovaného obrazového prostoru. Baselitz vytváří obrazy spontánně, jeho energická malba a nekonvenční obrazové kompozice se vymykají zákonitostem a vylučují jakékoli formy kategorizace. Celým svým dílem Georg Baselitz dokazuje, že je vždy možné najít nové cesty a způsoby malby, a to i navzdory tomu, že je tento umělecký žánr často prohlašován za vyčerpaný.

Malířské dílo Georga Baselitze nebylo – na rozdíl například od grafiky – v České republice dosud samostatně vystavováno; bylo zastoupeno pouze na několika společných výstavách. Přitom on sám – jako čelný představitel neoxpresionismu vedle např. A. R. Pencka a Anselma Kiefera – ovlivnil celou řadu našich umělců.

1 příspěvek k “GEORG BASELITZ / PAINTINGS 1960–2008”

  1. Tomáš Ruller napsal27. lis. 2009:

    Tak jsem bojovali za člověka, ktery nám nakonec nechce vysvětli proč jsou obrazy Georga Baselitze vzhůru nohama.
    Tak alespon to Rudolfinum je vzhůru nohama? potešilo mě!
    TR

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)