Reportáže

Cena ENTERPRIZE je každoroční výběrová soutěž pro studenty Katedry výtvarné výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem. Z přihlášených prací jsou komisí vybráni finalisté, jejichž výtvarné projekty jsou potom veřejně prezentovány. V průběhu výstavy je vybrán nejlepší výtvarný projekt, který je vyhlášen jako vítězný. Současně se na výstavě představují také tři pedagogové, pod jejichž vedením finalisté svá díla realizovali. Finalisté prezentují velmi široké spektrum výtvarných strategií, od závěsného média (malba, fotka, grafika) přes prostorové a objektové instalace až po konceptuálně laděné projekty.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)