Výstavy

Rafani, Kateřina Šedá a Andreas Wegner na výstavě Na okraji zájmu představují výstupy české části mezinárodního uměleckého projektu Le Grand Magasin.

Tento projekt se zabývá problematikou neziskového, respektive ne-pro-ziskového sektoru a sociální ekonomiky v Evropě a nahlíží ji z perspektivy současného vizuálního umění. Pozornost projektu se soustřeďuje na družstva, která bývají považována za pilíř sociální ekonomiky. V rámci projektu Le Grand Magasin dochází tedy k propojení dvou odlehlých oblastí, a to družstevnictví a současného umění. Tyto oblasti jsou v českém prostředí stále outsidery zájmu většinové společnosti, stojí na jejím okraji.

Podpora státu i veřejnosti, která se v podobě financování, informovanosti občanů nebo také kvalitní legislativy těmto oblastem dostává či nikoli, ukazuje zpětně na stav občanské společnosti v konkrétní zemi.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)