Reportáže

Pri príležitosti 60teho výročia dokončenia Trate mládeže a jej uvedenia do prevádzky sa OZ Štokovec v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Železnicami SR rozhodlo reflektovať fenomén TM z iných ako tradičných pohľadov. Okrem cenných spomienok priamych účastníkov TM a ich fotografického materiálu, k reflexii TM boli prizvaní i umelci a študenti umeleckých škôl, ktorí obohatili túto mozaiku o nezaťažené umelecké interpreácie genia loci železničnej stanice Banská Štiavnica.
Vo vstupnej hale boli vystavené výsledky medzinárodného fotografického workshopu Štiavnické veduty, ktorý sa konal v mesiaci september. Vystavujúci autori mapovali fenomén TM od dokumentačnej polohy, ktorá zachytáva zmenu krajiny počas 60 rokov, portrétovali priamych účastníkov, dokumentovali zákutia stanice budovy, ktorá je monumentálnym pamätníkom stavby. Okrem nových fotografií sa predstavil výber fotografií z pamätníckych albumov s ťažiskom na témy z brigádnickeho života na trati. Študenti Ateliéru priestorových komunikácií z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vystavili výsledky týždenného workshopu s témou Trate mládeže.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)