Výstavy

Vernisáž konceptuální výstavy Dušana Zahoranského.

AK AJ MOŽEM ZARUČIŤ,
ABY TEXT OSTAL NEZMENENÝ,
NEDOKÁŽEM ZARUČIŤ,
ABY SA NEZMENIL ČITATEĽ.

Komentáře vypnuty.