Reportáže

Jan Merta, Lukáš Jasanský, Martin Polák, to je výstava Výstava a výstava Jan Merta.

Jan Merta (*1952) absolvoval v letech 1981–1987 pražskou Akademii výtvarných umění. Patřil mezi vůdčí osobnosti české malby generace 80. let 20. století. Od počátku své zralé tvorby postupně řešil výtvarné otázky spojené s vlastním usilováním o dokonalé „uchopení reality“ a její zobrazení. V této souvislosti je nutno zmínit jeho obraz Schránka v červeném poli z roku 1987, který představuje pravděpodobně jeden z vrcholů tvorby 80. let. Po roce 1990 postupně opouští tematiku „solitérních předmětů“ a přechází k širšímu zachycení a zpracování „reálného světa“.

Svoji výstavu ve Wannieck Gallery charakterizuje malíř následovně:

Moje výstava se nazývá Výstava a větví se do čtyř témat.
Za prvé jsou to Ševely regionu, které se rozpínají od jednotlivostí v blízkosti (portréty) až po obecnosti v dálce (např. Červený slum). Regionem chápu přinejmenším rameno naší galaxie, tedy Mléčnou dráhu.
Jedenáct plastik tvoří soubor 11 alegorií. Pokud jde o tvorbu plastik, jedná se u mě o záležitost sporadickou, která však tvoří zcela integrální součást mého vyjadřování. 11 alegorií poskytuje prostor i humoru a ironii.
Liberec II reaguje na mé dětství. V roce 2006 jsem vystavoval první soubor s názvem Liberec v Liberci a dnes vůbec není v dohledu, kolik Liberců ještě přijde. Je to silná inspirace.
11 moralit, které byly poprvé vystaveny u Karla Tutsche Na bidýlku, je série 11 dvojic obrazů-textů a obrazů-zobrazení.
Celek, i když se v něm objeví i několik starších obrazů, není retrospektivou, ale akutní autorskou kompozicí.

Lukáš Jasanský (*1965) a Martin Polák (*1966) představují mimořádnou tvůrčí dvojici v současném českém výtvarném umění. Od roku 1985, kdy začíná jejich spolupráce, vytvářejí velmi originální, velmi obyčejné a zároveň promyšleně vytříbené fotografie, které představují jeden z vrcholů současné české fotografické tvorby. Je přitom velmi podstatné, že fotografie tvoří rozsáhlé a ucelené celky, v jejichž zmnožení, znásobení se stupňuje individuální vyznění každé z nich. Oba autoři jsou často zahrnováni mimo rámec fotografické scény, jsou spíše řazeni, v širším smyslu, mezi výtvarné umělce své generace, kteří se nezaobírají výhradně jedním médiem.

Výstava v Galerii na mostě představuje „příležitostné práce“ vytvořené v korelaci s hlavní výstavou ve Wannieck Gallery, totiž s velkou přehlídkou tvorby Jana Merty. Jedná se přitom o nejrozsáhlejší soubor fotografií obou autorů. Jak je pro ně typické, pracují s technikou velkoformátových negativů a černobílé fotografie.
Název výstavy je Jan Merta, což naznačuje, že se jedná o úzce zaměřené práce s téměř biografickým nábojem.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)