Výstavy

Projekt Terezy Velíkové se týká dialogu mezi obrazem a zvukem, kódy, na základě kterých jsme schopni obraz či zvuk vnímat. Obraz je naučen nést informaci a divák ji naučeným způsobem dekóduje na základě určitých předobrazů. Jak funguje představivost člověka na základě slyšeného a jak se liší tato představa od reality. Výstupem projektu je několik sérií videí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)