Výstavy

Hošek, Zrubec, Stratil, Abrantes plus hosté připravili výstavu k tématu konce mayského kalendáře a strachu ze smrti. Kolektivní dědictví reflexe blízké budoucnosti.

Instalace, film, video, malba zaobírající se průzkumem budoucnosti přes minulost, dvou období propojených vzpomínkami a prognostikou. Zapomínání místa návratu jako formy kalendářních záznamů ve vztahu neúspěšné minulosti k budoucnosti, která by mohla být úspěšná. Sociokulturní rozměr při tvorbě filmů, kde se destrukce stává podmínkou regenerace, geopolitcké zombie scénáře, slide show mezilidských vztahů. Nástup tekuté stravy.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)