Přednášky

MIKROSKOP je formát diskusií s umelcami (artist talk), ktorý združenie 13 kubikov začalo organizovať v roku 2008 ako atraktívnu formu prezentácie umeleckého programu, zámerov a myšlienok predstaviteľov súčasného vizuálneho umenia verejnosti. V roku 2009 sa Mikroskop  zameria na generáciu umelcov, ktorí sa narodili okolo polovice 60. rokov. Rané obdobie ich tvorby/štúdia patrí do posledných rokov totality a na začiatku svojho profesionálneho života sa konfrontovali s radikálne novou spoločenskou situáciou.
Cieľom diskusie MIKROSKOP 06 je podrobnejšie predstaviť tvorbu a osobnosť Romana Ondáka, ktorý je popredným predstaviteľom umeleckej generácie, nastupujúcej na slovenskú výtvarnú scénu po revolúcii začiatkom 90. rokov. Dôležitý prvok Ondákovej tvorby tvorí koncept, ktorý sa v jeho skorších dielach prejavoval najmä pri realizáciách objektov a inštalácií s témou informácií a komunikácie.
V súčasnosti vytvára skôr site-specific inštalácie, ktoré majú často silný sociálny a kultúrny kontext. Samotný tvorivý akt ponecháva často na väčší anonymný kolektív (diváci, robotníci v továrni, atď.) a sám preberá úlohu režiséra diela, ktorého výsledná podoba nie je dopredu známa. Mnohé jeho diela  tak získavajú procesuálny charakter, alebo charakter umeleckej udalosti. Ďalším motívom jeho tvorby je radikálna zmena kontextu bežných prvkov životného prostredia, kde pracuje so špecifickými, často prírodnými danosťami konkrétneho miesta. Zo starších slovenských výtvarníkov mu bola blízka tvorba Júliusa Kollera, s ktorým niekoľkokrát spolupracoval, najmä po výstave 60/90 v roku 1997 (Sorosovo centrum súčasného umenia, kurátorky Petra Hanáková a Alexandra Kusá).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)