Výstavy

Výstava Stopy v rámci festivalu Funkeho Kolín představuje soubor prací několika českých, převážně mladých autorů, tematizujících některé principy „automatizovaného“ záznamu.

Prostřednictvím různých médií (fotografie, fotogram, kresba) zaznamenávají časový průběh události na papír nebo na citlivou vrstvu (např. u fotografie jde o moment expozice). Vystavená díla jsou spíš „grafem“, záznamem určité události, která se do média může obtisknout (místo, trvání v čase, pohyb). Zároveň jsou díla dokladem o fakticitě události, jejíž originál je nezastupitelný.

Výstavní projekt Stopy se zabývá také principy expozice média jako nosiče záznamu. Způsoby použití fotografických postupů a kresby u vystavených děl směřují k vytvoření obrazu, kde autorská role není tím nejdůležitějším prvkem. Autor „pouze“ kontroluje proces vzniku. Tvůrčí složkou tedy není ani tak umělcova „fyzická“ akce (malování, kreslení, fotografování), ale umění, jak dovede autor vystavit médium vlivům okolí ve specifickém prostředí a časovém rozmezí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)