Reportáže

Projekt Living Images rakouské autorky Kathariny Swoboda by se dal volně přeložit jako Živé obrazy. Umělkyně dlouhodobě pracuje s tématem zoologických zahrad prostřednictvím kterého volně interpretuje téma prezentování námětu strategiemi používanými například muzei, galeriemi či jinými institucemi podobného typu. Sama autorka popisuje tyto výstavní principy jako statické. Zejména pak klasické způsoby ukazování vycpanin v polohách vlastních žijícím tvorům nebo zmiňuje formu dioramatu, jako konstrukci již mrtvé nebo nikdy neexistující situace. Zoologická zahrada se tedy celkem logicky ukazuje jako místo, kde je divák konfrontován s vizuálními vjemy právě opačnými. Krajina uměle vytvořená, často vznikající začátkem minulého století byla mnohdy výzvou tehdejším tvůrcům jak na poli modernistické architektury či umělcům, kteří nebyli svázáni nároky klasické bytové architektury. Pavilony jsou tak dodnes nositeli ideálů doby silné svým specifickým tvaroslovím a vysokými nároky na jeho formální zpracování.

Když se tyto faktory propojí v práci s videem, která díky střihové skladbě a svému formálnímu zpracování dokáže v čase rozpohybovat statické obrazy, dostáváme ucelený formát autorčina názorného přemýšlení o známém avšak nevšedním prostředí.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)