Reportáže

Projekt Společná sklizeň představuje s jistou nadsázkou „umění jakožto zemědělské odvětví“. Galerijní instalace je jen zlomkem rozsáhlé výzkumné a terénní praxe angažovaných autorů, kteří dlouhodobě pracují s tématy zemědělství, politiky globalizovaného trhu s potravinami, družstevnictví, přístupu k půdě a dalších souvisejících oblastí. Pro jejich práci je charakteristický princip participace a organizování společenských akcí, které konfrontují kulturní a zemědělskou sféru. Výstava v galerii Tranzitdisplay představí solitérně střižené projekce a instalace založené na předchozím výzkumu a na deníkovém principu, které nám umožní vhlédnout do procesu jejich tvorby.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)