Přednášky

Otázka vôle sa zaoberá témou vôle a širokou oblasťou pridružených tém cez prizmu umenia, filozofie, psychológie a psychiatrie, neurovedy, počítačových vied a ľudských práv.
Druhá časť série skúma tieto témy v prednáškach transkontinentálnej xenofeministickej skupiny Laboria Cuboniks a slovenskej umelkyne Anny Daučíkovej.
Anna Daučíková je feministickou umelkyňou takzvanej treťej vlny, zaoberajúcou sa témami tela, sexuálnej identity, túžby, to všetko v širších sociálne-kultúrnych kontextoch.
Laboria Cuboniks je transkontinentálna skupina pracujúca s manifestatívnym textom,  ktorá iniciovala vznik takzvaného xenofeminizmu. Tento je akýmsi novým akceleracionistickým feminizmom stojacim na politike odcudzenia.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)