Přednášky

Kurátorství je vždy kolektivní práce, která obsahuje různé podoby vlídnosti. Zahrnuje gesta zvoucí, vybízející a láskyplná, ale také nepřipouštějící pochyby, rozhodující a dominantní. Přednáška, vycházející z praxe Louise Lawlerové, se bude zabývat podmínkami a perspektivami této vlídné ochoty.

Beatrice von Bismarck (1959) je profesorkou dějin umění a vizuálních studií na lipské Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) a programovou ředitelkou její galerie. Žije v Berlíně a Lipsku. Ústředním prvkem jejího přístupu k práci jsou různé modely kulturní produkce kombinující teorii a praxi. Ve svém současném výzkumu se nejvíce zabývá koncepcí umělecké práce, estetickými, společenskými a politickými možnostmi kurátorství, dopady globalizace na kulturní sféru a funkcemi postmoderního obrazu umělce.. Pracovala v mnoha významných německých institucích a spolupracuje s předními umělci, jakými jsou například Richard Long, Bruce Nauman (1991), Dan Flavin a Jürgen Partenheimer (1993) či Hans-Peter Feldmann (projekt Interarchive 1999/2002). Přednáška k výstavě TŘETÍ MYSL. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)