Přednášky

„Nic dnes nestárne tak rychle jako budoucnost,“ říká prof. Jozef Gruska, pionýr počítačového výzkumu, jeden z prvních československých programátorů a komentátorů informační revoluce a světová kapacita v oboru kvantových počítačů.

Kromě této hypotetické výpočetní techniky se s hostem zaměříme na otázky (budoucnosti) informatiky v její společenské, přírodní i vědecké perspektivě, megavýzvy, před kterými dnes stojí lidstvo, tzv. GNR-revoluci (genetika, nanotechnologie, robotika), a také jestli nás čeká Singularita vyvolaná úspěšným vytvořením umělé inteligence, tedy radikálně zlomová událost, za níž nelze předvídat další historický vývoj.

Živý rozhovor s prof. Gruskou vede Palo Fabuš.

———————————-

Profesor Jozef Gruska (1933)

„Bol prvý, kto na Slovensku programoval analógové aj číslicové počítače. Najvýznamnejšia americká počítačová asociácia IEEE ho ocenila v roku 1996 prestížnou cenou Computer Pioneer.
Približne pred 35 rokmi napísal priekopnícke práce o deskriptívnej zložitosti formálnych jazykov. Okolo roku 1977 vytvoril prvé osnovy a učebnice programovania pre stredné školy. Po šiestich rokoch pôsobenia vo valnom zhromaždení hlavnej medzinárodnej informatickej organizácie (IFFIP) sa zaslúžil o vytvorenie technickej komisie pre teoretickú informatiku (1996). Tridsať rokov viedol výskumný seminár v Bratislave, kde vyrástlo veľa odborníkov. V roku 1997 a 1999 vydal dve rozsiahle monografie: v USA Teoretické základy informatiky, vo Veľkej Británii Kvantové spracovanie informácie, čo bola prvá ucelená monografia v tejto oblasti vôbec. V roku 2000 prispel ako jediný Slovák do superknihy (1200 strán), ktorá zhŕňa stav matematiky na prelome 2. a 3. milénia; je to kniha, do ktorej sa iste niekto pozrie aj o tisíc rokov“.
(Zdroj: https://www.sme.sk/c/3050796/informatik-jozef-gruska-snazme-sa-dosiahnut-na-hviezdy.html#ixzz4Zms6YIgS)

WEB > http://www.fi.muni.cz/usr/gruska/
GEN > https://www.youtube.com/watch?v=6PusPc1Atm0

Palo Fabuš (1983)
BIO > https://monoskop.org/Palo_Fabuš
WEB > http://palofabus.net/

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)