Profily

Michal Pěchouček (1973) je výtvarník, pedagog, kurátor, režisér a několik let vytváří tandem s dramaturgem Janem Horákem (1977) v divadle Studio Hrdinů, jehož je Horák zároveň i uměleckým ředitelem.
První vzájemná spolupráce započala v roce 2009 hrou Muži malují, jež byla prezentována v MeetFactory. Charakteristickým rysem jejich divadelního stylu je zcela osobitý experimentální jazyk, v němž oba plnou měrou uplatňují své dosavadní zkušenosti z různých uměleckých žánrů. Vytvářejí tak jakousi plynoucí představu, rozmanitě rozvrstvenou a specificky pojatou pomocí rozličných vizuálních podnětů. Častokrát se také oba nechávají inspirovat konkrétními literárními díly. Ojedinělou divadelní percepci, se kterou se divák setkává, je tedy potřeba číst jako otevřenou esej, která pracuje s vizuálním zobrazením. Interdisciplinární přesahy, do kterých autoři zahrnují konkrétní vizuální řeč některých současných mladých umělců, se snaží pracovat s atmosférou divadelní scény. Většina her, ať už podprahově kritických či ironických (Muži malují, Marbot, Citový komediant), však vždy citlivě poukazuje na vztah jednotlivce k celku.

Dvojice autorů využívá principů konceptuálních úvah a rovněž staví na tradičních základech činohry. Zpočátku jejich role mohly mít daná měřítka – Michal Pěchouček zasahoval více do výtvarné scény, Jan Horák upravoval texty. Nyní však v jejich společné práci rozpoznáváme až jakési metafyzické splynutí, což oba nutí zvažovat stále nové a nové možnosti, co se např. scénografického pojetí či struktury režijního textu týče. Jednu z mnoha tematických linií tvoří hodnota objektivní pravdy, kterou může divák vysledovat, jak však onen dosah uchopí, nechávají autoři čistě na něm.

Tea Záchová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)