Přednášky

Subjektivní realita internetových médií a sociálních sítí posílila demokratizaci přístupu k informacím, ale přinesla také oslabení obecně sdílených hodnot, zpochybnění autorit a znejasnění kritérií pravdy. Proměnilo se především vnímání toho, co považujeme za objektivní pravdu. V rámci současné politicko-mediální sféry – a nejen v ní – přestávají fungovat zažité společenské mechanismy, které dříve účinně a spolehlivě předcházely nedorozumění ve veřejné sféře.
Jde o tendenci trvalou a přirozenou, nebo umělou a řízenou – manipulovanou mocenskými zájmy?
Kam se tento vývoj může dále ubírat?

Debata je pořádána v souvislosti s výstavou Jiřího Žáka s názvem Rozštěpený epistemolog, jejímž tématem je fenomén „postpravdy“.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)