Výstavy

Výstavný projekt výtvarníčky Jany Farmanovej (s dramaturgickou asistenciou spisovateľa Michala Hvoreckého).

Histoire. Life with(out) a Good Communist je vizuálno-akustickou inštaláciou, ktorá vychádza z biografie Žo Langerovej (1912–1990). Keď Langerová v roku 1979 publikovala svoju autobiografickú knihu Convictions: Memories of a Life share with a Good Communist (v slovenskom preklade Vtedy v Bratislave. Môj život s Oskarom L.), mala za sebou skúsenosti dieťaťa prvej svetovej vojny, útek pred fašistickým režimom do USA, návrat do Československa za cieľom budovať lepší povojnový svet v znamení socializmu a nakoniec emigráciu do Švédska po tragických udalostiach v lete 1968. Jej spomínanie na život v Bratislave po skončení druhej svetovej vojny je úprimnou spoveďou manželky presvedčeného komunistu, ktorý bol vo vykonštruovanom procese odsúdený na 22 rokov väzenia.

Langerovej príbeh je signifikantným pre osudy viacerých generácií a preto je východiskovým bodom výstavy, ktorej zámerom nie je dokumentovanie či ilustrácia jej života, ale vytvorenie priestoru pre reflexiu problémov ako spoločenská izolácia, boj o zachovanie si vnútornej slobody v časoch politickej totality, rozpad integrity jednotlivca pod vplyvom kolektívnej ideológie a vplyv moci na intimitu medziľudských vzťahov v manželstve a v rodine. Zároveň je to silný príbeh ženy, matky a milenky, ktorej vnútorný svet je v neprekonateľnom rozpore s (prevažne mužským) svetom verejného života.

Práve na ambivalentnom vzťahu týchto dvoch svetov je založená koncepcia výstavy. Priestorový objekt a maľby Jany Farmanovej vychádzajú zo ženskej tváre a postavy. Prostredníctvom fragmentárnosti a kompozície, ktorá potláča presné kontúry a vymedzenie ľudskej figúry, autorka necháva ešte väčší priestor tomu vizuálne neprítomnému. V tomto prípade tak symbolicky odkazuje na fyzickú absenciu toho druhého, ale aj na spoločenskú izoláciu a samotu ženskej hrdinky. Súčasťou výstavy je zvuková nahrávka listu Oskara Langera, v ktorom opisuje život vo väzení, fyzické tresty a psychické týranie. Súkromná história jedného vzťahu tak nadobúda reálny historicko-politický rozmer.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)