Videoart/Audiovisual

Výběrová komise Artyčok TV se po dvoukolovém hlasování rozhodla podpořit tyto umělce a projekty:

V kategorii profesionálové/amatéři

ALŽBĚTA BAČÍKOVÁ s projektem Prohnutá dlažba

 

V kategorii studenti jsme se po delší rozpravě nad nebývale zajímavými projekty rozhodli nakonec podpořit všechny 3 uchazeče, kteří postoupili do druhého kola. Rádi bychom tak, zejména ve studentské kategorii, deklarovali určitou nesoutěžnost ve finálním výběru a dali tak najevo náš hlavní zájem, kterým je podpora a realizace kvalitních návrhů.

V kategorii studenti byli tedy vybráni tito uchazeči:

MICHAL BLECHA s projektem film, degradace, smrt
TEREZA DARMOVZALOVÁ s projektem model no.x
ONDŘEJ DOSKOČIL s projektem Vykořeněný Black Metal jako forma jazyka

 

Vybraným umělcům gratulujeme a těšíme se na jejich práce, které budou v průběhu tohoto roku publikovány na našem webu a veřejně prezentovány formou výstav či projekcí.

Děkujeme všem za účast a zaslané návrhy, výběr finálních prací nebyl nijak jednoduchý a byli jsme potěšeni jak množstvím přihlášek, tak jejich kvalitou.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)