Přednášky

Multilogues on the Now: O zdraví si klade za cíl rozklíčovat dominantní narativy provázející témata zdraví, nemoci, léčení a chronicity v současné pozdně-kapitalistické společnosti. S účastnicemi diskuze se budeme zamýšlet nad podobami a dopady normativu zdraví a „povinné způsobilosti“, proměnami forem a institucí zdravotní péče i nad možnostmi vytváření takových forem (kolektivní) péče, které by nabízely alternativu k privatizovaným a korporátním vizím zdraví. Budeme o ne/zdraví uvažovat ve vztahu ke strukturálním a ekonomickým podmínkám, ve kterých žijeme a o formách chronicity, které se vážou k sociálnímu vyloučení, exkluzi a zanedbání.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)