Výstavy

Dvojice Artamonov (1980) / Klyuykov (1983) funguje na pražské scéně od roku 2005. Oba pocházejí z Ruska, ale dlouhodobě žijí v ČR. Věnují se práci v různých médiích (videoperformance, instalace, malba). Upozornili na sebe již v řadě samostatných a skupinových výstav u nás i v zahraničí. Tematicky se pohybují v oblasti zkoumání etických, sociopolitických a uměleckohistorických problémů. Důležitým momentem jejich tvorby jsou akce ve veřejném prostoru. Okopávání zahrady, Natírání vrat garáže, Natírání stromu vápnem, Sázení stromu (2007) umělci charakterizují jako „vnitřně protikladnou činnost, již je možné vykládat současně jako péči o majetek bližního i jako poškození cizí věci. Tyto akce zasahují jak do soukromého, tak do veřejného prostoru“. U těchto akcí je důležitá otázka, pro koho se dějí, komu jsou určeny – jak uvádějí autoři, „v souvislostech současných uměleckých tendencí projekt Jak jsme pomáhali… vyznívá jako parodie na některé snahy o sociálně angažovanou uměleckou praxi, kdy se v rámci běžného uměleckého provozu etablují rozličné společensky prospěšné aktivity, jež se při bližším ohledání jeví jako pouhé představení pro účely umělecké prezentace“. Taktéž se pokoušejí „mentálně“ i obsahově, leč v intencích ironické hry o rekapitulaci klasické ruské avantgardy 20. století. Využívají tyto formy pro znovunalézání politických obsahů v obrazech a angažované poselství pro současnou společnost. Tento způsob jejich práce má konceptuální základy, aniž by vědomě rezignovali na vizuální stránku díla. Jejich multimedialita zároveň vyžaduje práci v souvislostech, z jedné věci vychází další a vytváří se tak mnohovrstevnatý interpretační výstavní klíč.

1 příspěvek k “SÍLA ATOMU NÁM”

  1. Boj s chobotnici napsal03. úno. 2010:

    Kluci jsou sikovni. Krome toho taky fajn, ze usti nad rekou porada zajimavy vystavy, tedy NF galerie.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)