Reportáže

Instalace Anne-Claire Barrigy s názvem „You Can Only Walk Away“ pracuje se třemi vrstvami malovaných symbolů, objektů a poetického textu. Jejich společným jmenovatelem je invaze, narušení a s tím spojená změna struktury. Podobně jako mušle, která, je-li napadena, zcela změní svůj tvar, pracuje Anne-Claire s jazykem. Ve chvíli, kdy pocítila ohrožení ve svém mateřském jazyce, se uchýlila do bezpečí jazyka zcela nového. Prostředky vlastními vizuální umělkyni vytvořila nové písmo, kterým bez obtíží tvoří texty, jejichž význam stále čeká na odhalení. Výstava Anne-Claire reprezentuje úplné splynutí vizuálního umění s poezií: vizuální zápis nahradí dosud známé grafické podoby jazyka, jemuž porozumí ten, kdo umí číst v obrazech.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)