Přednášky

Hanna Rose Shell chápe kamufláž jako adaptivní způsob úniku před technologiemi fotografické reprodukce. Její přednáška nastíní historický vývoj kamufláže, která se vždy vyvíjela ruku v ruce s technologickým vývojem v oblasti fotografie, válčení, ale i přírodní historie. Dnes se kamufláž chápe převážně jako vzor vzájemně se proplétajících zelených a hnědých odstínů. Avšak v této přednášce se dozvíme, že kamufláž je fenomén mnohem širší – je sadou institucionálních struktur, intermediálních praktik, a různých modalit subjektivity, které se objevily v průběhu dvacátého století v prostředích, která byla čím dál tím více medializována fotografií a filmem. Prof. Shell v průběhu přednášky představí svou typografii tří konceptuálně příbuzných „druhů“ takzvané „fotografické kamufláže“.

Prof. Hanna Rose Shell je filmařka a historička vědy a technologií. Zaměřuje se na životní prostředí, média, vojenská studia a materiální kulturu, a to především prostřednictvím filmu, multimediální a kurátorské činnosti, ale i formou akademických publikací. Svými analýzami nabourává stále neudržitelnější předěl mezi výrobou a spotřebou, uměním a technologiemi i vynalezáním a recyklací. Od maskovacích sítí, starého oblečení, rozkládající se rostlinné hmoty a dalších artefaktů, které kreativním způsobem využívá, se odráží k odkrývání historických posunů v moderních teoriích sebepoznání, přírody a reprezentace.

Její film Blind (2012) o fenomenologii maskování a její site-specific instalace Camoufleurs (2008), jsou příklady jejích interdisciplinárních přístupů. Instalace i film spolu s multimediálními performancemi a environmentálními interakcemi, z nichž vznikly, dokumentují „hru na schovávanou“ a zároveň s ní samy experimentují. Zkoumají, jak být či nebýt spatřeni v přírodě i ve filmu. Hanna také k tématu vydala knihu Hide and Seek: Camouflage, Photography and the Media of Reconnaissance (MIT Press, 2012).

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)