Přednášky

Přednáška věnovaná podmínkám současného (nezávislého) umění a uměleckého provozu v Číně

Současné čínské umění a institucionální praxe zaznamenaly v posledních deseti letech výrazné směrování a oživení prostřednictvím tržního a komerčního sektoru. Od osmdesátých let probíhaly četné debaty o umělecké autonomii nahlížené skrze koncepty realismu a evropského modernismu, západu a východu, individualismu a národní ideologie, internacionalismu a kulturního nacionalismu. V těchto debatách jsme se často dostávali do slepé uličky binárních opozic současného umění, jako je soukromé a veřejné, umělecké a společenské. Těžiště přednášky se postupně přesouvá od binárních debat raných uměleckých hnutí v Číně ke globální migraci uměleckých myšlenek, forem a materiality vztažené k místnímu pohledu delty Perlové řeky, kde se nachází Times Museum.

Nikita Yingqian Cai žije a pracuje v provincii Kanton, kde v současnosti působí jako hlavní kurátorka a zástupkyně ředitele v Guangdong Times Museum.

Full Movie from presentation:
From Jean-Paul Sartre to Teresa Teng: Cantonese Contemporary Art in the 1980s
https://youtu.be/jdOd_bmo1AY

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)