Reportáže

Sběratelé Markovi neusilují o vytvoření „úplného obrazu“ současného českého umění, který by si nárokoval platnost nějakého kánonu. Některá místa onoho ideálního úplného obrazu tak zůstávají prázdná, jinde se jeho struktura naopak výrazně zhušťuje a celý tvar je tedy neustále v pohybu. Proměnlivá vnitřní dynamika sbírky Marek je v Galerii města Blanska nejen východiskem pro výběr jednotlivých artefaktů, ale promítá se i do koncepce celé instalace.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)