Přednášky

Veřejný prostor všichni používají, ale komu patří? Není okrajový a bezcenný zbytek míst vedle vyhrazených soukromých prostorů. Není tomu tak, že by nepatřil nikomu, naopak, patří všem společně. Veřejný prostor není prázdný a pasivní. Je to místo, kde se lidé fyzicky setkávají a kde se stávají politickou veřejností. Je proto velmi důležité, kdo má nad veřejným prostorem kontrolu, kdo ho udržuje a vymezuje, kdo a jaké do něj umísťuje informace a obrazy.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)