Výstavy

Téma soutěže Malba a její přesahy se stalo určitým specifikem Ceny kritiky i pro letošní 3. ročník soutěže. Je chápáno v aktuálním kontextu tvorby umělce. To znamená, že umělec se nestává laureátem pouze pro svůj vystavený obraz, ale i kontextem své tvorby, hodnoceným zhruba v rozmezí posledních tří let. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit mladé umělce, často ještě studenty, při jejich vstupu na profesionální scénu, mediálně i tržně. Je vyjádřen také snahou pořadatelů a přátel umění vytvořit pro tento účel Fond Ceny kritiky, důležitý pro zachování kvality a kontinuity soutěžních podmínek.

Oceněním laureáta je jeho samostatná autorská výstava, pořádaná vždy ke konci kalendářního roku. V roce 2010 bylo nominováno celkem asi 50 mladých umělců, z nichž porota vybrala 10 vystavujících finalistů. Někteří museli být z nominace vyřazeni, buď vzhledem k překročení věkového limitu, nebo přílišného odklonu od malby, či z důvodu delšího pobytu v zahraničí. Nominátory jsou renomovaní odborníci z řad pedagogů vysokých škol, umělců a uměleckých kritiků, neziskových galeristů. Každý z nich jmenoval tři autory, z jejichž celkového počtu vznikl postupnou redukcí výběr finalistů soutěže. Ve výstavě finalistů se také uděluje Cena sympatie diváků.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)