Výstavy

Výstava Ateliér maľby predstavuje súhrnne  absolventov rovnomenného ateliéru Vysokej školy výtvarných umení na Koceľovej ul. 23 v Bratislave pod vedením profesora Jána Bergera z  rokov 1987–2008.

Generáciu mladých maliarov, ktorí majú spoločný základ, názorové východiská a z tohto uhla predstavuje dimenziu danú ich následným vývojom a súčasnou tvorbou. Bergerova metodika sa neviazala na  módne trendy, ale  cieľavedome  kládla dôraz na rozvíjanie individuálneho tvorivého potenciálu,  na budovanie výživného základu nevyhnutného pre rozvoj  autentických prejavov a výtvarných programov. Spravidla náročných. Možno nie omračujúcich, ale vo svojej pôvodnosti veľmi cenných, oveľa cennejších ako  regionálne deriváty aktuálnych zahraničných tendencií. Výstava „Ateliér maľby“ a tvorba 41 absolventov pripomenie v poslednom čase opomínané kvality  komornej maľby v obsahovom zmysle slova, v autorskej  osobitosti a kultúre maliarskeho poňatia.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)